Om nettsiden

Om nettsiden

Jeg ønsker at man at flere utesteder kan tilby flere live artister. Denne nettsiden er mitt bidrag til å åpne en debatt om akkurat dette.